Mehmet Abit Bayram

Mehmet Abit Bayram

Uluslararası Göçmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Details

HAKKIMIZDA

Uluslararası Göçmen Derneği, Karadeniz bölgesinden başlayarak tüm Türkiye’de, özellikle iç ve dış göçle gelen Sığınmacıların / Göçmenlerin topluma uyumunu, istihdamını arttırmaya yönelik çalışmaların ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütünleştiren yoksulluğu azaltma stratejileri, katılımcı yaklaşımların teşvik edilmesi, kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar ve bütün bu çalışmalarda dezavantajlı grupların ve cinsiyet perspektifinin gözetilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.